28 november 2018

09:30 - 10:00

ONTVANGST

Registratie. Een kopje koffie op de informatiemarkt

10:00 - 10:10

WELKOM

Dagvoorzitter Kim Coppes heet u welkom en zal samen met Boudewijn Warbroek (hoofdredacteur BouwMachines), Jan Hommes (directeur BMWT) en Harry Hertsenberg (voorzitter KOMAT) het thema ‘Werken met Slimme Machines’ nader toelichten.

10:10 - 10:30

PLENAIR

Hoe slim zijn slimme machines en wat levert het de ondernemer op?
Waar staan we, en: welke impact heeft digitalisering op de materieelbranche? Stephan Belaen van CECE praat u bij.

10:30 - 11:00

Aan tafel met Marco Hobelman, René van der Steen en Frank Kerkmeijer. Zij geven inzicht in de (revolutionaire) ontwikkeling van slimme machines in relatie tot het vakmanschap en het ondernemerschap. Ook uw mening horen we graag! Middels een slimme tool behandelen we vragen uit het publiek en kunt u bijdragen aan een interactieve discussie.  

Hoe worden de slimme machine en de machinist een efficiënte eenheid?

Het belangrijkste doel van het slimmer maken van machines, is het verhogen van de efficiëntie. Maar hoe wordt het beste resultaat bereikt? Welke competenties heeft een machinist nodig om een slimme machine optimaal te kunnen bedienen? Hoe spelen machinistenopleidingen hierop in? Wat kan wél worden geautomatiseerd en wat niet? Welke features dragen bij aan veiligheid en welzijn, en wat is het resultaat daarvan?

Wat is de meerwaarde van slimme machines voor de ondernemer?

Fabrikanten beloven topresultaten. Hogere efficiëntie en flinke kostenbesparingen. Wat zijn de quickwins? Bij welk type werk komt een slimme machine het beste tot zijn recht? En wanneer heb je vooral het menselijk inzicht van de machinist nodig?

Wat is de meerwaarde van slimme machines voor de machinist?

Machinisten geven aan dat de opmars van slimme machines het vakmanschap uitholt. Hun vakkennis zou steeds minder belangrijk worden. Maar wat zijn de pluspunten vanuit het perspectief van de machinist? Wordt het werk eenvoudiger, lichter, veiliger, overzichtelijker of uitdagender? En zo ja: hoe dan?

11:00 - 11:10

WISSELMOMENT

12:00 - 13:00

LUNCH

13:30 - 13:40

WISSELMOMENT

14:10 - 14:30

PAUZE

Koffie op de informatiemarkt

15:10 - 15:20

WISSELMOMENT

15:20 - 15:40

AFSLUITING

Terugblik op de dag door Frans Miggelbrink

15:40 - 16:30

BORREL

Netwerkborrel op de informatiemarkt