TOBROCO-GIANT heeft tijdens de Bauma zijn eerste elektrische wielladers geïntroduceerd. Al sinds 2015 is de Nederlandse fabrikant bezig met deze ontwikkeling. Aanleiding was de vraag naar compacte machines zonder uitstoot. In eerste instantie ging het om een elektrische skidsteer. Daarna kwam vanuit de markt de vraag voor een elektrische wiellader. De komende jaren verwacht Tobroco-Giant het elektrische gamma verder uit te breiden zodat op den duur van ieder model een elektrische variant beschikbaar is. Niet alleen van de wielladers maar tevens van de telescopische wielladers en verreiker.

Spreker: Toine Brock


De Schans ontwikkelt elektrische Knikmops voor Loxam.

Als verhuurbedrijf wil Loxam graag investeren in schonere machines. Deze investeringen zijn vaak fors, zeker als je ziet dat de ontwikkelingen zo snel gaan. Maar Loxam is bereid al het mogelijke te doen.

Ook De Schans is met Knikmops al enige jaren bezig met schone technieken. Eerder dit jaar introduceerde De Schans op verzoek van Loxam een elektrische Knikmops. Deze minishovel is ontwikkeld met een totaal ander concept. Graag licht De Schans toe waarom is gekozen voor een automotive, hoog-voltage machine.

Sprekers: Marcel van der Laan en Jan-Willem Slegh


We move you to a better world

Pon gaat een informatieve sessie houden over de volgende thema's:

  • De milieu-uitdagingen van de bouwsector
  • De stikstofproblematiek nader toegelicht: vandaag al naar nu emissies?
  • Mogelijke technische oplossingen waar Pon voor zijn klanten volop mee bezig is. Denk aan biobrandstof, waterstof, elektrificatie, schone diesel, gedragsverandering

Spreker: Raymond Gense