Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per e-mail. Een dag voor aanvang van de kennisdag sturen wij je nog een keer de bevestiging per e-mail, inclusief praktische informatie.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ontmoeten

Wij verwelkomen je graag bij BouwMachines Kennisdag. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ontmoeten willen we je wijzen op verspilling van voedsel en materiaal bij no show of last minute afzeggen. Dank je wel.


Voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden
Tot vier weken voor aanvang van de BouwMachines kennisdag kan je kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang is afnemer 25% van het inschrijfgeld (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Meld je je  binnen twee weken voor aanvang af, of ben je afwezig zonder annulering? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag inclusief, (indien van toepassing, het horeca-arrangement) te berekenen. Je kan bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van jouw inschrijving gebruik laten maken. Annuleringen of plaatsvervangers kan je doorgeven via events@vakmedianet.nl.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van Vakmedianet B.V. zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet B.V., gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 24 januari 2014 onder depotnummer 5/2014. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.